Placement test

Test poziomujący z języka angielskiego służy do weryfikacji poziomu znajomości języka angielskiego.

  • Test składa się z kilku poziomów od A1 do C2 po 10 pytań na każdym poziomie.
  • Jeśli uzyskasz więcej niż 75% poprawnych wyników na jednym poziomie, zostaniesz automatycznie przeniesiony na wyższy poziom testu.
  • Jeśli uzyskasz mniej niż 75% poprawnych odpowiedzi na jednym poziomie, Twój test zostanie zakończony.
  • Test nie ma ograniczenia czasowego.
  • Test powinien być wykonywany samodzielnie, bez żadnego wsparcia.

Wynik testu oraz opis Państwa poziomu języka angielskiego zostaną przesłane na Państwa adres email.

Wpisz adres email:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Firma (jeśli dotyczy):