Kurs języka angielskiego poziom B2

Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

  • Po ukończeniu tego kursu słuchacze będą mogli zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu biznesu.