Present Simple – ćwiczenie zdania twierdzące

Do you like me? Wybierz poprawną odpowiedź Yes, I do. No, I didn’t. Yes, great. No, thank you Sprawdź