697 160 807, (22) 111 06 90


Metoda Authentic Language Teaching & Learning Method

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego nauczanie naszą autorską metodą AT&LM.Metoda AT&LM

Aktywne rozwijanie czterech najważniejszych umiejętności językowych:

MÓWIENIA

 • poszerzanie i utrwalanie słownictwa gier, aplikacji mobilnych oraz tradycyjnie
 • aktywne używanie wprowadzanego słownictwa
 • wykorzystanie struktur i funkcji językowych w praktyce
 • używanie języka w konkretnych sytuacjach i konteksatch zwiazanych z zyciem codziennym i zawodowym
 • ćwiczenie wymomy na aplikacjach mobilnych
 • prowadzenie zajęć wylącznie w języku obcym

SŁUCHANIA

 • podcasty, wiadomości z miedzynarodowych serwisów informacyjnych
 • filmy, piosenki
 • odsłuchiwanie relacji video z prezentacji, konferencji związanych ze specyfiką zawodową klienta.

PISANIA

 • nauka pisanie formalych i nieformalnych maili
 • pisanie memo, notatek
 • przygotowywanie raportów biznesowych, prezentacji i materiałow firmowych

CZYTANIA

 • czytanie codziennych wiadomości z serwisów informacyjnych
 • czytanie branzowych tekstów związanych ze specyfiką klienta
 • czytanie ciekawych artykółow dotyczących życia codziennego

Materiały do nauki

Praktyczna nauka i najnowsze podręczniki.
Uczymy na podstawie najnowszych podręczników oraz materiałów audiowizualnych wydawnictw Longman, Oxford University Press, czy Macmillan.


Procedury w szkole Nifis

Dbamy o jakość i efektywność szkoleń, prowadząc 3 etapowy proces ich realizacji.


Jakość szkoleń

Systematycznie monitorujemy
zadowolenie z przeprowadzonych
przez nas szkoleń poprzez- obserwacje zajęć językowych
- przeprowadzenie ankiet online
- stały kontakt z uczestnikami
  szkolenia oraz działami HR