697 160 807, (22) 111 06 90

Authentic Language Teachung & LEARNING METHOD Szkolenia otwarte oraz szkolenia dla firm Nowoczesne technologie

AUTHENTIC LANGUAGE TEACHING & LEARNING METHOD ®

Nowoczesne nauczanie j zyk w obcych polegaj ce na u yciu najnowszych technologii oraz autentycznych materia w takich jak prasa, nagrania audio i video oraz aplikacji mobilnych dostosowanych do tematyki kursu.

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE

Wykorzystujemy najnowsze urz dzenia takie jak komputery przeno ne, tablety i smartfony. Aplikacje mobilne, podcasty, wiadomo ci, nagrania audio-video z rzeczywistych spotka i konferencji.

SZKOLENIA OTWARTE ORAZ SZKOLENIA DLA FIRM

Prowadzimy szkolenia dla firm w siedzibie firmy oraz szkolenia otwarte w grupach i indywidualnie. Nasze szkolenia s dostosowane do potrzeb ucz cych si .